Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
〔ENG〕SUJU都不知道的SJ世界观?我找到答案了!I know SJ's super power setting that SJ even don't know
SJ家爱混剪
SJ家爱混剪 6.57N theo dõi 97 Videos 2.44TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-24
Tổng số lượt xem12.79N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận40
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.32TR - 4.18TR
Tỷ lệ tương tác 5.85%
Thẻ gắn
SJ SUJU SUPERJUNIOR SUOER JUNIOR superjunior super junior 利特 希澈 银赫 圭贤 艺声 神童 厉旭 东海 始源
Giới thiệu
SUJU的世界观是什么?SUJU自己都不知道,从满叔那找到了线索!面试的时候,韩国主管问我,你的价值观是什么?我一脸懵逼,满脑子就是只要希澈不犯法,我就答了,不犯法😂

// 合集们
利特希澈:https://www.youtube.com/playlist?list=PLNF7ODYA65P_CsKuIHujqVNIAbQz7plk8
大云哥(艺声):https://www.youtube.com/playlist?list=PLNF7ODYA65P_3mNALPdPE6cVIgCJKOKiu
D&E: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNF7ODYA65P-h3Pzg4b17U9_QOJrAr7vg
圭贤熊孩子: https://youtube.com/playlist?list=PLNF7ODYA65P9ERf84eRIy-jsx-PuqP5i_
蓝家集体出镜: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNF7ODYA65P9ujHv2s4oG0wBYBZ-3g6k5 //坚持周更,灵感炸裂的时候日更……努力跟上蓝家EP01的ELF一枚,本命大云,拥护83line。期待交流,订阅,点赞喵。
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)