Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
perendaman ,persiapan bibit cengkeh sebelum di semai , akar udah mulai kelihatan
DENSU TV
DENSU TV 505 theo dõi 25 Videos 2.85N lượt xem 2021-12-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-30
Tổng số lượt xem22
Thích tỷ lệ 9.09%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 4.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 9.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu