Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Así se cura a los HATERS en Dead by Daylight
Bugui TV
Bugui TV 15.5N theo dõi 663 Videos 3.28TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem2.09N
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận52
Tỷ lệ lượt xem 13.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 341.25N
Tỷ lệ tương tác 35.4%
Thẻ gắn
resident evil dbd dead by daylight resident evilesident evil dbd mobile resident evil dead by daylight movil dead by daylight dbd dead by daylight español dead by daylight resident evil perks steam dead by daylight dead by daylight trailer dead by daylight hack dead by daylight toxic streamer dead by daylight toxico dead by daylight hate twich dbd menos trece dbd pinhead
Giới thiệu
#intothefog #dbdmobile #terrormobile
VIVO POR Fb Dbd Mobile ***
https://www.facebook.com/BuguiTv/

VIVO POR Twich Dbd Pc ***
https://m.twitch.tv/buguitv/home

✅ Grupo de TELEGRAM
DBD MOBILE 💀 TÓXICO
https://t.me/DBDtoxico

GRUPO WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HLqkZfGreNdJpCIqOhhbVp

✅ página de facebook "DBD Mobile TÓXICO"
https://www.facebook.com/groups/328020791431441/

✅ Instagram
https://instagram.com/buguitv_?igshid=15h0nrvvhkvxh

✅ Discord!
https://discord.gg/W7BMK47wky
Mở