Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
술을 부르는 가을 대하소금구이 먹방🦐 GRILLED PRAWNS MUKBANG | EATING SOUNDS
애정 Aejeong
애정 Aejeong 2.51TR theo dõi 443 Videos 419.02TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-27
Tổng số lượt xem443.77N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận620
Tỷ lệ lượt xem 17.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 201.9TR - 363.45TR
Tỷ lệ tương tác 4.32%
Thẻ gắn
새우 대하 shrimp MUKBANG ASMR 먹방 소주 Prawns エビ Seafood 해산물 제철음식 eating how to make 레시피 recipe 作り方 korean asmr koreanfood モクバン 음식 咀嚼音 吃播 食べる音 韓国料理 yt:cc=on 여자먹방 韓国 asmr 애정 aejeong aejeongasmr
Giới thiệu
안녕하세요 애정입니다😊
오늘은 9월의 제철음식 대하구이를 준비해봤는데요🦐
역시 체철이라 그런지 살이 달달하면서
아주 탱탱하고 쫄깃쫄깃하더라구요!🤩
방금까지 팔딱팔딱 살아있던 새우들이라서
비린내 전혀없이 싱싱함이 그대로 느껴졌어요!
이렇게 좋은 안주에 소주가 빠지면 섭할까봐
오랜만에 소주도 한병 마셨는데
안주가 좋으니 소주맛도 달달한게 끝내주더라구요😝
대가리는 버터에 한번 더 구워서
새우내장과 버터의 고소한 풍미가 더해져서
정말 환상적인 맛이었어요👍🏻
무엇보다 짭조름하면서 바삭한게
새우대가리는 맥주안주로 참 좋을것 같더라구요
지금이 제철이라고 하니 새우 좋아하시는 분들
새우에 쏘주 한잔 ㄱㄱ!😁
오늘도 맛있게 잘 먹었습니다😋


Instagram : https://www.instagram.com/ja0032

E-mail : [email protected]

#새우
#먹방
#레시피
#MUKBANG
#ASMR

Music provided by 브금대통령
Track : 1등은 내꺼야 - https://youtu.be/YVxfesKIzNw
Track : Monkey's Meal - https://youtu.be/UnKP6YcVFsQ
Track : 강아지같아 - https://youtu.be/tPxR7npln9
Mở