Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
크로스핏 선수의 줄타기 실력은?? #shorts
에렌TV / ErenTV - CrossFit Youtuber
에렌TV / ErenTV - CrossFit Youtuber 37.3N theo dõi 214 Videos 14.35TR lượt xem 2022-05-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-27
Tổng số lượt xem11.52N
Thích tỷ lệ 1.26%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 30.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.09TR - 3.75TR
Tỷ lệ tương tác 1.78%
Thẻ gắn
크로스핏 줄타기 로프클라임 맨몸운동 운동 헬스
Giới thiệu