Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
💦2022 워터밤 VIP존💦 위너,쌈디,여자아이들,HOOK / 꿀팁 대방출 / 가시기전에 이 영상 보고 가세요!💙
앙체리angcherry
앙체리angcherry 28N theo dõi 85 Videos 2.11TR lượt xem 2022-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-06
Tổng số lượt xem15.52N
Thích tỷ lệ 0.55%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 55.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.82TR - 5.09TR
Tỷ lệ tương tác 1.96%
Thẻ gắn
워터밤2022 워터밤 워터밤VIP
Giới thiệu
#워터밤VIP #워터밤2022 #워터밤위너 #워터밤쌈디 #워터밤아이들 #워터밤훅 #워터밤서울 #waterbomb #waterbombwinner

저는 6/26에 열렸던 '서울 워터밤' 에 다녀왔습니다!
VIP로 초대받아서 다녀왔는데 , VIP존은 앉을 수 있는 의자도 있고
화장실도 따로 쓸 수 있어서 너무 좋았어요 :) (너무 비싸다는게 함정..ㄸㄹㄹ)
저 같은 체력 그지는 스탠딩으로 오래 서 있으면 너무 힘들 것 같았습니다..

💙영상을 끝까지 보시면 '워터밤 꿀팁' 도 정리해놓았으니,
꼭 보시고 워터밤을 더 편하게 즐기세요!! (전 아무것도 모르고 가서 고생 좀 했답니다..^^)


----------------------------------------------------------------------------
✔인스타그램: angcherry_
✔틱톡: angcherry
✔문의: [email protected] or 인스타 DM
Mở