Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【バーチャルYouTuberゴジラさん】バーチャルユーチューバーはじめます
バーチャルYouTuberゴジラさん
バーチャルYouTuberゴジラさん 534 theo dõi 12 Videos 5.85N lượt xem 2018-02-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.04N
Thích tỷ lệ 1.05%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 750.75N - 1.36TR
Tỷ lệ tương tác 6.78%
Thẻ gắn
Vtuber キズナアイ バーチャルYouTuber バーチャルYoutuber バーチャルユーチューバー ミライアカリ おもしろ ゴジラ シン・ゴジラ メカゴジラ ラドン 動画 怪獣 映画 東宝 特撮
Giới thiệu