Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Yama Buddha - Sipahi ft. Saugat
Yama Buddha
Yama Buddha 481N theo dõi 44 Videos 52.68TR lượt xem 2016-02-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem880.34N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận516
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 160.2TR - 288.37TR
Tỷ lệ tương tác 2.89%
Thẻ gắn
yama buddha yama buddha yamabuddha ktm grime aamaa aama footpath mero ghar ekadesh raw barz nepali rap battle nepali battle nepali freestyle nepali hiphop nephop battle nepali rhymes nephop rhymes nephop freestyle animated video nepali animation best animation yama buddha naimation new rap nepali rap nepali song
Giới thiệu
Design: Saugat Gurung
Produced by NASTY (TEC Records)/ Pri Gurung ( Blueprint Production)
Facebook: https://www.facebook.com/yamabuddhaofficial
Twitter: https://twitter.com/buddhayama
SoundCloud: https://soundcloud.com/anil-adhikari-4
Instagram: https://instagram.com/yamabuddha
Mở