Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Yama Buddha - Sipahi ft. Saugat
Yama Buddha
Yama Buddha 461N theo dõi 44 Videos 50.52TR lượt xem 2016-02-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-13
Tổng số lượt xem844.93N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận491
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 153.76TR - 276.79TR
Tỷ lệ tương tác 2.82%
Thẻ gắn
yama buddha yama buddha yamabuddha ktm grime aamaa aama footpath mero ghar ekadesh raw barz nepali rap battle nepali battle nepali freestyle nepali hiphop nephop battle nepali rhymes nephop rhymes nephop freestyle animated video nepali animation best animation yama buddha naimation new rap nepali rap nepali song
Giới thiệu
Design: Saugat Gurung
Produced by NASTY (TEC Records)/ Pri Gurung ( Blueprint Production)
Facebook: https://www.facebook.com/yamabuddhaofficial
Twitter: https://twitter.com/buddhayama
SoundCloud: https://soundcloud.com/anil-adhikari-4
Instagram: https://instagram.com/yamabuddha
Mở