Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[벨기에에서 집을 구하며] (2부) 마음에 드는 아파트를 찾아서
자녀 교육과 축복 Child Edu & Blessing
자녀 교육과 축복 Child Edu & Blessing 41 theo dõi 74 Videos 3.61N lượt xem 2020-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 33.33%
Thẻ gắn
자녀교육 부모와 자녀의 관계 yt:cc=on 부동산 중개인 유럽 아파트 정원 트램 아파트 구조 벨기에 Brussels Belgium Europe
Giới thiệu
행복한 자녀 교육, 부모와 자녀의 아름다운 소통을 꿈꾸는 채널입니다.
이번 영상은 지난 번에 올렸던, '벨기에에서 집을 구하며' 1부에 이은 2부 영상입니다. 1부 시청 후 2부를 보신다면 더 잘 이해될 것입니다. 인생에 있어서 아름다운 순간 순간을 충분히 누릴 수 있다면 좋겠습니다.
축복합니다.
감사합니다.

______________________________________
[음악]
Love of All (Twin Musicom)
아티스트: http://www.twinmusicom.org/


#벨기에#유럽생활#브뤼셀집
Mở