Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[Who do you want?] 라고 생각했다면 클릭!_[요한복음 영어로 통독 · 암송] 484일차_11권/3과(요 18:3(하)-5(상))
JEBS정철영어성경학교
JEBS정철영어성경학교 90.2N theo dõi 1007 Videos 20.79TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-28
Tổng số lượt xem13.17N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận238
Tỷ lệ lượt xem 14.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.98TR - 10.78TR
Tỷ lệ tương tác 18.07%
Thẻ gắn
JEBS 젭스 정철 정철선생 정철선생님 성경말씀 성경말씀영어로 성경말씀영어로암송하기 성경 말씀 성경 말씀 영어로 성경 말씀 영어로 암송하기 영어성경 말씀암송 성령충만 영어능통 정철선생특강 말씀낭송 말씀쉽게암송하기 Jungchul John 요한복음 영어로 통독 암송 요영통 요한복음 영어 English English bible school English bible story 스튜디오 젭스 Studio JEBS 은강이와 은냥이 GPS 영복전 God's Plan of Salvation 영어로 복음 전하기 [Who do you want?] 라고 생각했다면 클릭!
Giới thiệu
😍 요영통 강의는 매주 월~일 (주 7회) 새벽 🕓4시에 업로드 됩니다.

📙 교재 구매 안내
▶홈페이지 주문: https://bit.ly/2F0f4w4
▶전화 주문: 1800-0588
▶카카오톡 주문: 플러스친구 '정철영어성경학교' 추가

-------------------------------------------------

📹 요한복음 암송 영상 모집

요한복음을 암송하시는 여러분들의 영상과 후기를 보내주시면, 요영통 강의를 통해 소개해드립니다.

─ 영상/후기 보내시는 방법 (택1) ─

① 메일 [email protected] 으로 동영상 전송
② 젭스공식카카오톡 (https://goo.gl/WqKDBc) 으로 접속하여 동영상 전송

-------------------------------------------------

🌟 젭스프로그램이 궁금하신 분들을 위한 ★온라인설명회★

홈스쿨 & 주일학교 프로그램을 확인하실 수 있습니다.
☞ 온라인 설명회 보러가기 http://jebs.kr/new_seminar/

-------------------------------------------------


JEBS 공식 인스타그램
▶https://www.instagram.com/jebs.official/

JEBS 공식 블로그
▶https://blog.naver.com/jebs_jemm

젭스의 다양한 후기, 소식들과 비하인드! 지금 바로 구경하러 오세요! 😍

-------------------------------------------------

🎵 요한복음 영어로 통독 · 암송 mp3 파일 받는 방법
▶ http://jebs.kr/bbs/?bo_c=902 접속! - 회원가입/로그인 하면 받을 수 있습니다!

-------------------------------------------------

📞 JEBS 바이블 전화/화상영어 "젭스폰"

* 자세히 알아보기 👉 https://bit.ly/2Om8sMG
* 무료 1회권 신청 👉 https://goo.gl/7cp3a8
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)