Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Радий Хабиров говорит на башкирском языке
РИА Башкирия
РИА Башкирия 3.82N theo dõi 2924 Videos 5.4TR lượt xem 2019-04-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.65N
Thích tỷ lệ 84.8%
Số lần bình luận68
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 841.75N
Tỷ lệ tương tác 17.03%
Thẻ gắn
Giới thiệu