Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
희망족이 뭔지 알아? | 빛의자녀교회 김형민 목사
빛의자녀교회김형민 목사
빛의자녀교회김형민 목사 25.7N theo dõi 81 Videos 547.6N lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem915
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 409.5N - 728N
Tỷ lệ tương tác 3.61%
Thẻ gắn
빛의자녀교회 김형민목사 김형민 김형민 목사 샤인랜드 샤인랜드7000 shineland7000 shineland 샤인랜드스쿨 cog 대학연합교회 건대교회 성수성전 서울교회추천 추천설교
Giới thiệu
신명기 1장 10~11절

10절 너희의 하나님 여호와께서 너희를 번성하게 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별 같이 많거니와
11절 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희를 현재보다 천 배나 많게 하시며 너희에게 허락하신 것과 같이 너희에게 복 주시기를 원하노라
Mở