Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[다시 보기] FTV 우리동네 낚시터 - 경북 경산 능적지
SkyMedia 스카이미디어
SkyMedia 스카이미디어 4.29N theo dõi 1278 Videos 3.21TR lượt xem 2021-03-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem10.43N
Thích tỷ lệ 87.3%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.73TR - 8.55TR
Tỷ lệ tương tác 0.81%
Thẻ gắn
Giới thiệu
봄을 시샘하던 꽃샘추위가 지나가고
드디어 눈앞에 다가온 완연한 봄을 맞아
경북 경산시에 위치한 능적지를 찾은 이도헌 프로.
시작부터 잔챙이 성화가 심해 쉽지 않던 낚시를 하던 중 찾아온 묵직한 입질..
오늘을 기다리던 월척 붕어가 모습을 보여줄까?

진행 : 이도헌
방송 : 2014년 4월 11일 (FTV)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)