Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Gordon Ramsay Tries Most Expensive Chocolate Bar!
MrBeast
MrBeast 131TR theo dõi 734 Videos 22.04TỶ lượt xem 2022-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-31
Tổng số lượt xem119.81TR
Thích tỷ lệ 6.87%
Số lần bình luận19.93N
Tỷ lệ lượt xem 91.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 54.51TỶ - 63.24TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
New Merch - https://shopmrbeast.com/

SUBSCRIBE OR I TAKE YOUR DOG
╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗
║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣
╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝

----------------------------------------------------------------
follow all of these or i will kick you
• Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast6000/
• Twitter - https://twitter.com/MrBeast
• Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
• Im Hiring! - https://www.mrbeastjobs.com/
--------------------------------------------------------------------
Mở