Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
💖小王彩樺 ✨閃亮亮✨( 王踩滑)來嚕~🌈🙏✨一起來跳~保庇~ ✨有跳有保庇☀️✨祝你大賺錢💰✨
鴻凱娛樂Bigstar-演藝經紀活動戲劇製作
鴻凱娛樂Bigstar-演藝經紀活動戲劇製作 10.4N theo dõi 128 Videos 1.84TR lượt xem 2022-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-24
Tổng số lượt xem164
Thích tỷ lệ 3.05%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 3.05%
Thẻ gắn
閃亮亮 閃亮亮Shining 王踩滑 王彩樺 保庇 小王彩樺 新聞挖挖哇 命運好好玩 廖美然老師 秀場 歌廳秀 餐廳秀 晚會 活動 模仿秀 演唱會 主持 乘風破浪 大賺錢 祝福 廟會 喜氣 旺旺 運勢 財運 發財 樂透 獎金 戴資穎
Giới thiệu
💖#小王彩樺 ✨ #閃亮亮✨( 王踩滑)來嚕~🌈🙏✨一起來跳~ #保庇~
✨有跳有保庇☀️✨祝你大賺錢💰✨

#閃亮亮Shining
#抖音👉 @shining5238
#經紀通告活動戲劇0917118996鴻凱娛樂
Mở