Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FOOTBALL CHALLENGE | Stuu
Stuu
Stuu 78 theo dõi 2 Videos 383 lượt xem 2016-06-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem180
Thích tỷ lệ 62.5%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 22.22%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Więcej challengeów na dworze? To strzel likea :D
► Subskrybuj: http://www.youtube.com/user/stuutv?su...
► Mój Sklep: http://sklep.stuu.tv
✔ Instagram!: https://www.instagram.com/StuuBurton
✔ Snapchat: StuuOfficial
✔ Facebook!: https://www.facebook.com/StuuGames
✔ Ask.fm: http://ask.fm/StuuBurton
✔ Twitter!: http://twitter.com/stuuburton


"FOOTBALL CHALLENGE" Dziś challenge strzselania w poprzeczke z kuzynem! Jeśli nie trafimy, mamy wyzwanie :)

░ Współpraca: [email protected]
Mở