Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
バイク女子オススメ☆【福岡志賀島DOG】映えすぎ注意w
バイク女子Channel
バイク女子Channel 4.44N theo dõi 55 Videos 303.98N lượt xem 2021-07-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem2.74N
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 61.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2TR - 3.64TR
Tỷ lệ tương tác 10.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#バイク女子
#ハーレー女子
#モトブロ

〓FXSB MOTO channel〓
兄弟チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCfjIRssE07Rh6FY29UCC3cg

■さかみなチャンネル
姉妹チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCs663InNpAmFTO7t7a0gxOw


※お仕事関係のご連絡は下記ツイッターDMもしくはGmailにてお問い合わせ下さい

☆AJD pictures☆
⚫︎Twitter(バイク女子公式)
https://twitter.com/misakingchannel

⚫︎Gmail
[email protected]
Mở