Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[ 양자지우개로 바꾸는 당신의 백투더퓨처 ] 모든 과거는 바꿀 수 있습니다 이제 더 이상 그 기억을 그냥 두지 마세요 당신은 혼자가 아닙니다
주먹쥐고일어서
주먹쥐고일어서 42.5N theo dõi 276 Videos 9.18TR lượt xem 2021-07-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem8.4N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận50
Tỷ lệ lượt xem 19.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.82TR - 6.87TR
Tỷ lệ tương tác 11.28%
Thẻ gắn
Giới thiệu
과거는 그저 기억으로 끊임없이 재생되고 있을 뿐입니다

지금 여기에서

그때 지금의 자리는 없고

우린 발목이 잡혀 있습니다

하지만 모든 기억은 그저 기억일 뿐 실체가 없습니다

그 기억을 새롭게 창조하고

지금 여기에 머무세요

* 과거의 기억 재정립에 대해서는 양자지우개영상을 참조하세요
( https://youtu.be/Uk6y8ijdvWAhttps://youtu.be/Uk6y8ijdvWA )
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)