Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
搞笑 -【无聊的开箱】在车里打开鲱鱼罐头!超变态的车载空气净化器暴力测试! 娱乐视频 多玩视频
搞笑
搞笑 371 theo dõi 133 Videos 304.6N lượt xem 2018-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem107
Thích tỷ lệ 69.2%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 28.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 36.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu