Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ulthera Review | 울쎄라 3개월 차 400샷 | 가격 | 통증 | 부작용 | 다운타임 | 전후 | 선하
선하
선하 1.93N theo dõi 10 Videos 142.79N lượt xem 2021-03-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.27N
Thích tỷ lệ 93.5%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.93TR - 3.48TR
Tỷ lệ tương tác 5.36%
Thẻ gắn
울쎄라 ulthera 울쎄라후기 울쎄라 부작용 울쎄라 전후 울쎄라 통증 울쎄라 다운타임 울쎄라 가격 울쎄라 리얼후기
Giới thiệu
안녕하세요 선하입니다 :)
잘 지내고 계셨나요!! 새해복 많이많이 받으세요❤️❤️
오랜만에 올리는 영상이네요! 😄겨울엔 추워서 세차 영상도
못올리고 했는데 이제 날도 따뜻해지고 하니 ㅎㅎ 다시
열심히 업로드 해볼게요~!

오늘 영상은 뷰티 영상인데요! 제가 작년 10월달에 울쎄라를 했었는데 효과가 너무 좋았고👍🏻
울쎄라에 대해 궁금해하시는 분들이 있으실 것 같아서 영상을 만들어봤어요!
지금 한지는 3개월이 넘었고, 통증이나 부작용 다운타임, 전후 등등
울쎄라를 계획하신다면 참고하시면 좋을 것 같습니다~!

더 궁금하신점은 댓글이나 인스타로 문의주시면 확인하는 대로 답변드릴게요❤️
그럼 오늘도 시청해주셔서 감사합니다~ 다음영상에서 또 만나요😉

_________

_Contact
email : [email protected]

_Camera
g7x mark2 / iphone 11 pro

_Track
Dutty - Vibe Tracks
Snack Time - The Green Orbs
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)