Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이모티콘 잘 되가니? | 신정환장 1집 [Track.8 이모티콘2]
신정환장
신정환장 70.7N theo dõi 11 Videos 2.18TR lượt xem 2021-05-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem119.4N
Thích tỷ lệ 93.6%
Số lần bình luận73
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 54.32TR - 97.77TR
Tỷ lệ tương tác 1.11%
Thẻ gắn
신정환 신정환장 칩사마 라디오스타 컨츄리꼬꼬 신정환장1집 이모티콘 카카오톡 카카오톡이모티콘 역주행
Giới thiệu
#신정환 #신정환장 #이모티콘

신정환의 이모티콘 제작 프로젝트 2편!!

50% 제작이 완료되었다는 소식을 들은 신정환은 중간 점검에 나서는데...

과연 이대로 카카오톡에서 신정환의 얼굴을 볼 수 있을지...?

오늘은 스페셜 게스트가 나타났다!

크로마키 전문 기타리스트 이상순(?)씨가 나왔는데...?

오늘은 어떤 신정환장하는 날이 펼쳐질지! 커밍순!

✅마스크 착용, 손 소독 및 열 체크 등 공공보건을 준수하여 안전하게 촬영하였습니다

♠막간 광고 문의♥
[email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)