Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tool Items!😍New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Utensils/Home Inventions #shorts #gadgets
Tool Items
Tool Items 5.87TR theo dõi 258 Videos 8.22TỶ lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-26
Tổng số lượt xem13.78TR
Thích tỷ lệ 1.29%
Số lần bình luận1.83N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.25TỶ - 4.51TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.42%
Thẻ gắn
Giới thiệu