Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Poland in a long weekend (Krakow and Warsaw)
Michael D
Michael D 283 theo dõi 31 Videos 124.52N lượt xem 2016-05-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem55.7N
Thích tỷ lệ 1.46%
Số lần bình luận91
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.12TR - 18.24TR
Tỷ lệ tương tác 3.1%
Thẻ gắn
Poland Krakow Warsaw Kazimierz auschwitz poland in a long weekend Wawel Hill STARE MIASTO Rynek Główny WARSAW OLD TOWN Krakow old town
Giới thiệu
In late April we took a four night trip to Poland, spending the first three nights in Krakow and the last one in Warsaw.
For more tips and trips from around the world check out our website: http://threeweeksayear.com/
Mở