Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pest resistant plant chapter 12 biotechnology
Riya Agarwal
Riya Agarwal 895 theo dõi 45 Videos 122N lượt xem 2019-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-26
Tổng số lượt xem13.81N
Thích tỷ lệ 2.53%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.5TR - 4.52TR
Tỷ lệ tương tác 3.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu