Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
my suicide story
Zaki breaks the wheel
Zaki breaks the wheel 17.8N theo dõi 60 Videos 544.79N lượt xem 2020-10-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-21
Tổng số lượt xem124.84N
Thích tỷ lệ 8.32%
Số lần bình luận749
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.7TR - 40.88TR
Tỷ lệ tương tác 14.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Heyyy guysss.
It's been a long time but i'm back with a story that's extremely personal to me.
Make sure to seek help from family,friends or professionals if needed. Remember that suicide is NEVER the answer.
Stay strong my loves🖤

instagram: zakibreaksthewheel
Mở