Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
نكد الرجال وقت المشوار / ام الجود الحلبية🤣#shorts
ام الجود كوميدي
ام الجود كوميدي 23.7N theo dõi 279 Videos 3.72TR lượt xem 2021-08-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem58.66N
Thích tỷ lệ 1.71%
Số lần bình luận43
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.66TR - 19.2TR
Tỷ lệ tương tác 2.44%
Thẻ gắn
Giới thiệu