Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
เหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9ไม่ใช่ปีพ.ศ.2531หรือพ.ศ.2541 "ปัจจุบันก็มีราคาซื้อขายแล้ว "@ครูโด่ง Coin
ครูโด่ง Coin
ครูโด่ง Coin 140N theo dõi 819 Videos 16.95TR lượt xem 2020-12-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem5.95N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 4.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 1.09TR
Tỷ lệ tương tác 8.82%
Thẻ gắn
ครูโด่ง ครูโด่งcoin ครูโด่งChannel เหรียญ10บาทวัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เหรียญ10บาท2531 เหรียญ10บาท2541 เหรียญ10บาท2534 เหรียญ10บาท2536 เหรียญ10บาท2553 เหรียญ10บาทพระเศียรเล็กราคาแพง เหรียญ10บาทพระเศียรใหญ่ราคาแพง เหรียญ10บาทหมุนเวียนราคาสูง เหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9
Giới thiệu
#ครูโด่งCoin #ครูโด่งChannel #ตามหลังเหรียญ เหรียญ 10 บาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ใช่ พ.ศ.2531หรือพ.ศ.2541 " ปัจจุบันก็มีราคาซื้อขายแล้ว "@ครูโด่ง Coin
Mở