Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Testing Our HUMVEE To NEW Depths!!! Is It Ready To Drive Completely Underwater???
Cleetus McFarland
Cleetus McFarland 2.78TR theo dõi 958 Videos 874.8TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem2.25TR
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận2.98N
Tỷ lệ lượt xem 81.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.02TỶ - 1.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.68%
Thẻ gắn
leroy 1320video drag racing boosted cleetus McFarland cleetus McFarland Leroy bald eagles bald eagle machine 1320 modified boost turbo twin turbo precision turbo Texas speed Texas speed and performance Fasterproms tuning tuned burnout stick shift six speed corvette Leroy Vette c5 corvette Chevrolet unicorn c5 supercharging Leroy turbocharging Leroy freedom factory ruby auction corvette
Giới thiệu
Really working out the kinks on ol HUMFREE! I think we've finally got a viable unit to finish the driving underwater series!
Hot off the press CLEETUS SHIRTS!!! Grab yours here - https://www.cleetusmcfarland.com

Our 2021 Sponsors:
https://www.holley.com
https://texas-speed.com
https://www.motionraceworks.com
https://www.nittotire.com
https://www.summitracing.com
https://heatwavevisual.com

Check out our schedule for 2021 here - https://www.cleetusmcfarland.com/year2020/
Cleetus2 Channel - https://goo.gl/Ph2wyo
Holley's channel - https://www.youtube.com/channel/UCeQfJXzg0gnfuM4tgmagCCw
**Social Media:
Instagram - https://goo.gl/LZvy5e
Facebook - https://goo.gl/gdwhh1

**SEND ME FAN MAIL... (bald eagles welcome)
Cleetus McFarland
12961 44th St N. Ste B
Clearwater, FL 33762
United States of AmericaThe first time we've ever been pulled over in either of these cars...
CLEETER T-SHIRTS!!!!! Grab yours here - https://www.cleetusmcfarland.com
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)