Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
발자국(feat. 뚱땅)
haha ha
haha ha 1.13TR theo dõi 445 Videos 394.79TR lượt xem 2021-02-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem447.88N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận1.76N
Tỷ lệ lượt xem 39.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 203.77TR - 366.82TR
Tỷ lệ tương tác 7.38%
Thẻ gắn
하하하 hahaha haha ha 하하 하 고양이 발자국 cat footprint 뚱땅
Giới thiệu