Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
워킹맘의의 주말 vlog, 앵무새카페 리프패럿, 대구과학관
영양교사 긍정옥
영양교사 긍정옥 3.14N theo dõi 125 Videos 290.84N lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem186
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 5.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 22.58%
Thẻ gắn
리프패럿 대구과학관 워킹맘
Giới thiệu
[email protected]
instagram.com/nut_ok2

🎵Do It - Ikson
Music by Ikson https://soundcloud.com/ikson
Music Playlist by http://reurl.kr/19C2BF81SQ
Mở