Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'아주 우연히' 친구의 전애인 꼬셔서 결혼까지 한 연예인 TOP3
이슈피디
이슈피디 200N theo dõi 345 Videos 172.63TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem849.97N
Thích tỷ lệ 94.3%
Số lần bình luận496
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 386.72TR - 696.12TR
Tỷ lệ tương tác 1.09%
Thẻ gắn
뉴스 이슈 이슈피디 KPOP 연예
Giới thiệu
안녕하세요. 이슈피디 입니다.

오늘도 새로운 이슈를 깔끔하게 정리해 드리겠습니다.

영상이 즐거우셨다면 좋아요와 구독하기 버튼을

꾸욱 눌러주세요!!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)