Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【谷哥】谷哥臉書留言回覆 | 前彰化縣長魏明谷
總統府國策顧問魏明谷
總統府國策顧問魏明谷 4.32N theo dõi 90 Videos 874.4N lượt xem 2021-07-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-27
Tổng số lượt xem267
Thích tỷ lệ 7.12%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 6.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 25.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
關心東奧也不忘關心縣政。前陣子谷哥在臉書曾發布了關於彰南捷運的兩篇文章,許多鄉親都踴躍的討論以及提出很多建設性的看法,所以谷哥決定試試看用影片來回覆鄉親們的留言。

如果大家覺得這樣的方式還不錯或者有關於影片的建議,都歡迎留言跟谷哥說,未來谷哥也會慢慢調整,只要有不錯的議題也會拍成影片與大家分享谷哥的看法哦!

趁著賽事空檔,趕快跟我們一起關心彰化縣政吧!

✅魏明谷-谷哥Facebook:
👉https://www.facebook.com/MingkuWeiDPP

✅魏明谷-谷哥Instgram:
👉https://www.instagram.com/mingku0318/
Mở