Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
비싼 티셔츠 살만할까?
키작은 광자
키작은 광자 98.6N theo dõi 380 Videos 12.12TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-27
Tổng số lượt xem12.29N
Thích tỷ lệ 96%
Số lần bình luận52
Tỷ lệ lượt xem 12.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.57TR - 10.05TR
Tỷ lệ tương tác 5.58%
Thẻ gắn
반팔 티셔츠
Giới thiệu
양심 있는 브랜드는 당연하게도 가격과 퀄리티가 비례합니다
이왕 돈 들여 옷을 구매 한다면
찐중의 찐을 찾아 봅시다!


타임라인

00:00 인트로
01:13 러프사이드
02:18 모이프
03:24 포터리
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)