Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
vlog "얀센 백신 많이 아파?"
안오준TV AhnojunTV
안오준TV AhnojunTV 118N theo dõi 358 Videos 54.9TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem19.52N
Thích tỷ lệ 80.7%
Số lần bình luận61
Tỷ lệ lượt xem 16.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 8.87TR - 15.99TR
Tỷ lệ tương tác 4.03%
Thẻ gắn
얀센 양샌 안오준 피글렛 vlog 브이로그 얀센백신 산고쇼 맛집 청담 일상 청담맛집 amx esports 카레이싱 타이레놀 얀센부작용 얀센후기
Giới thiệu
얀센백신을 맞은 후기를 담은 vlog 입니다.
자동차 컨텐츠뿐만 아니라 이런 식으로 vlog컨텐츠도 담아볼 예정입니다.
많이 많이 관심가져 주세요.

아! 그리고 오예마켓 AMN 양말 공구
아래 링크에서 구입 가능합니다.(내일 17일 자정까지)
https://link.inpock.co.kr/ohyemarket

00:00 제네시스 GV70 입양소식
01:24 청담 맛집 산고쇼
04:42 얀센 백신 접종 당일소감
06:03 온라인 카레이싱 출전
09:00 접종 당일 밤 몸살기 으스스
09:47 얀센 백신 접종 다음날 컨디션
10:45 얀센 백신 접종 사흘 뒤 소감
11:44 오예마켓 AMN 양말 소개

#얀센 #양샌 #오예마켓
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)