Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(ENG SUB) 연하 남친이 다르게 보이는 순간 (feat. 연상여친의 욕망참기 챌린지) [웹드라마] 썸끓는시간 여름이야기
라면공작소🍜
라면공작소🍜 55.7N theo dõi 69 Videos 14.41TR lượt xem 2020-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem405.96N
Thích tỷ lệ 94.2%
Số lần bình luận448
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 184.7TR - 332.46TR
Tỷ lệ tương tác 1.81%
Thẻ gắn
웹드라마 웹드라마 추천 웹드 남사친 여사친 썸끓시 썸끓는시간 썸끓시2 썸끓시 시즌2 오늘은 오피스 내일은 로맨스 니가 싫어진 이유 TRAP 썸툰 리얼타임러브 리타럽 리타럽3 트웬티 트웬티 짧은대본 인도행티켓 가두리횟집 일진에게 찍혔을때 감성클릭 주간대숲 찐엔딩 치즈필름 플레이리스트 콬tv tvn d story 연애 사랑 대학생 고등학생 스킨십 커플 데이트 썸녀 한윤지 드라마
Giới thiệu
한~~~창 좋을 때인 윤지와 민규 일상 엿보기.mp4
연상연하 커플의 설렘 모먼트만 요약했다
솔직히 남친 집에 처음 가면 이런 뇌내망상😍 다한다 ㅇㅈ?

[썸 끓는 시간, 여름이야기] 연하 남친이 다르게 보이는 순간
Something Between Us, Summer Story

00:00 민규네 집에 초대 받은 윤지
00:50 예상치 못한 스킨십이 훅 들어올 때
01:27 진지한 모습으로 집중할 때
02:57 내가 몰랐던 남성미를 발견했을 때
03:40 나를 바라보는 눈빛이 평소와 다를 때
05:16 1박 2일 여행을 가자고 했을 때


✔매주 수요일 오후 6시 30분, 누구보다 빨리 보고 싶다면?
라면공작소 구독/알림 설정
☛https://www.youtube.com/channel/UC2jcRm9QL43ibucbQIZoc5w?sub_confirmation=1

#웹드라마 #썸끓는시간 #여름이야기 #썸끓시2
Mở