Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
학원을 끊고 인강을 듣겠다는 고2 | 월간상담소
입시왕
입시왕 25.4N theo dõi 165 Videos 1.91TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-27
Tổng số lượt xem6.91N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 27.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.13TR - 5.64TR
Tỷ lệ tương tác 5.47%
Thẻ gắn
입시왕 팟캐스트 입시 고등학교 대학교 펜타킬 하니쌤 교육 학교 학원 자습 고2 인강 자습시간
Giới thiệu
#학원 #인강 #자습
🎧보이는 팟캐스트🎧
잘 다니고 있던 학원을 끊고 인강을 들으며 자습 시간을 늘리겠다는 고2.

모두를 위한 교육 입시왕 구독,좋아요,알림설정!

▼더 다양한 입시정보를 접해보세요!▼
입시왕 네이버 카페 :: https://cafe.naver.com/ipsiwang​​
입시왕 팟캐스트 :: http://www.podbbang.com/ch/7989
입시왕 구독형 설명회 :: https://cafe.naver.com/ipsiwang/7972

00:00~00:13 오프닝
00:14~00:41 사연
00:42~01:10 사연 분석
01:11~02:18 인강으로 혼자 공부하는 게 가능한가
02:19~04:09 펜타킬의 분석
04:10~05:56 홍프로의 분석
05:57~07:37 펜타킬의 솔루션
07:38~08:59 흥프로의 솔루션
09:00~10:36 하니쌤의 솔루션
10:37~11:10 엔딩
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)