Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pokémon Legends: Arceus | Gameplay Preview
The Official Pokémon YouTube channel
The Official Pokémon YouTube channel 4.72TR theo dõi 1859 Videos 1.53TỶ lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-17
Tổng số lượt xem3.58TR
Thích tỷ lệ 2.8%
Số lần bình luận13.46N
Tỷ lệ lượt xem 76%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.63TỶ - 1.89TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.55%
Thẻ gắn
Pokemon Pokemon Legends Arceus Arceus Gameplay Preview
Giới thiệu
Want a sneak peek at how your adventure in the Hisui region will look, Trainers? 🤩

Check out this new gameplay preview ahead of the release of Pokémon Legends: Arceus on Friday, January 28!

https://pkmn.news/3ufv0Qq
Mở