Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pokémon Legends: Arceus | Gameplay Preview
The Official Pokémon YouTube channel
The Official Pokémon YouTube channel 4.57TR theo dõi 1767 Videos 1.46TỶ lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem2.95TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận12.71N
Tỷ lệ lượt xem 64.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.34TỶ - 1.55TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.5%
Thẻ gắn
Pokemon Pokemon Legends Arceus Arceus Gameplay Preview
Giới thiệu
Want a sneak peek at how your adventure in the Hisui region will look, Trainers? 🤩

Check out this new gameplay preview ahead of the release of Pokémon Legends: Arceus on Friday, January 28!

https://pkmn.news/3ufv0Qq
Mở