Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[중국반응] 손흥민의 미친 영향력, 토트넘의 대승에도 손흥민만 집중 보도하는 중국, 중국 EPL 중계에 숨겨진 비밀!
팅동TV 중국속으로
팅동TV 중국속으로 136N theo dõi 206 Videos 60.44TR lượt xem 2022-08-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem51.05N
Thích tỷ lệ 4.19%
Số lần bình luận117
Tỷ lệ lượt xem 37.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 23.2TR - 41.79TR
Tỷ lệ tương tác 6.49%
Thẻ gắn
중국반응 손흥민 토트넘 토트넘 사우스햄튼 토트넘 사우샘프턴 손흥민 도움 토트넘 손흥민 손흥민 해외반응 손흥민반응 손흥민 반응 손흥민 중국반응 손흥민 일본반응 손흥민 해외 손흥민 해외소식 손흥민 해외언론 손흥민 뉴스 토트넘 소튼 중국 중국축구
Giới thiệu
6일 영국 런던 토트넘 핫스퍼 스타디움에서 열린 2022-2023시즌 EPL 1라운드 개막전에서 토트넘이 사우샘프턴을 상대로 4-1 대승을 거뒀습니다.
풀타임을 소화한 손흥민 선수는 날카로운 크로스로 에릭 다이어의 역전 결승골을 도왔는데요.
시즌 첫 공격포인트를 올리며 기분 좋은 시작을 알린 손흥민 선수에 대한 중국 반응 준비했습니다.
재밌게 보시고 '구독'과 '좋아요' 부탁드립니다!
감사합니다!
#중국반응 #해외반응 #손흥민 #토트넘
Mở