Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ANIMATION MEME COMPILATION BIG Cringe ( Last breath )
DarkBF
DarkBF 114N theo dõi 82 Videos 1.52TR lượt xem 2021-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem28.36N
Thích tỷ lệ 3.41%
Số lần bình luận210
Tỷ lệ lượt xem 24.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.16TR - 9.28TR
Tỷ lệ tương tác 10.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
This direction is coming to an end? what do you think? write in a comment
All animations were made for the DarkBF channel by my order from friends, colleagues, viewers, I also drew a lot.
We wanted the "Animation Meme cringe" direction to live as long as possible.
But the main community of "Animation Meme" has been dying for a long time, and soon few people will need it
Mở