Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Identity V Survivor/hunter Rank, Broken strings ft. Sincereseal
157Kevin
157Kevin 139 theo dõi 60 Videos 3.04N lượt xem 2022-01-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-09
Tổng số lượt xem155
Thích tỷ lệ 9.68%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 9.68%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Powered by Restream https://restream.io/

-- Watch live at https://www.twitch.tv/157th_kebin (with loyalty system!)

Watch me break win rates and possibly piss off Randoms in rank featuring my friend SincereSeal!

Join The Seal's Ocean discord!: https://discord.gg/ACE8Xzm
Check out Seal's Redbubble!: https://www.redbubble.com/people/SincereSeal/shop

--------------Cool People to check out----------
SincereSeal:
https://www.youtube.com/channel/UCGp-FL530eOadm_ZpmDd-CQ
Arud Astra:
https://www.youtube.com/channel/UCOm54LDKxL-aDIH9jjH6I5Q
Atlas Jade:
https://www.youtube.com/channel/UCnH7vBDyWEOn4C8v0RXFpcQ
S.HITMAN:
https://www.youtube.com/channel/UCvwugB08mE1egblOkHp18vg/videos
Mở