Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
New Found Glory - From The Screen To Your Stereo To Your Town Tour (Part 5)
New Found Glory
New Found Glory 132N theo dõi 111 Videos 94.33TR lượt xem 2019-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.64N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 3.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.09TR - 2.45TR
Tỷ lệ tương tác 6.22%
Thẻ gắn
New Found Glory From The Screen To Your Stereo 3 Covers Pop Punk Hopeless Records This Is Me The Power of Love From The Screen To Your Stereo To Your Town Tour Real Friends The Only November Doll Skin Tour Live Music Columbus Cleveland Ohio Hornswoggle WWE Wrestling
Giới thiệu
New Found Glory checks in from the Cleveland and Columbus dates of The From The Screen To Your Stereo To Your Town Tour with Real Friends, The Early November and Doll Skin!

Video by Natalie Simmons

Site: http://newfoundglory.com
Store: http://newfoundglorystuff.com
Spotify: http://newfoundglory.com/spotify
Instagram: http://instagram.com/newfoundglory
Facebook: http://facebook.com/newfoundglory
Twitter: http://twitter.com/newfoundglory

#newfoundglory #realfriends #theearlynovember
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)