Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🌱 #shorts vận chuyển lên xuống
Bà Chiến 1966
Bà Chiến 1966 506N theo dõi 744 Videos 742.36TR lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-17
Tổng số lượt xem4.52N
Thích tỷ lệ 4.09%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.9%
Kém
Ứớc tính giá trị video 728N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 4.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu