Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Boram and Ddochi Funny Kids Adventure stories / Video compilation
Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰]
Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰] 14.4TR theo dõi 584 Videos 4.94TỶ lượt xem 2022-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-29
Tổng số lượt xem57.95N
Thích tỷ lệ 0.52%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 26.36TR - 47.45TR
Tỷ lệ tương tác 0.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Boram and Ddochi in fun new adventure stories. Compilation of the best videos for kids!
Boram Tube Toy Review Free Subscription ♡ https://goo.gl/4pSLV5
Mở