Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
쥐젖! 해결법은 다이어트에 있다?
살빼남 - 다이어트 한의사
살빼남 - 다이어트 한의사 153N theo dõi 325 Videos 33.44TR lượt xem 2021-10-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem15.95N
Thích tỷ lệ 1.98%
Số lần bình luận39
Tỷ lệ lượt xem 10.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.25TR - 13.05TR
Tỷ lệ tương tác 4.42%
Thẻ gắn
다이어트 살빼남 다이어터 빼린이
Giới thiệu
#다이어트 #쥐젖

안녕하세요 살빼남입니다!
오늘은 '쥐젖'에 대해서 알아볼건데요,
쥐젖의 원인을 알고나면,
해결방법은 다이어트에 있다는 것!
알고계셨나요?[살빼남의 일터가 궁금하다면]
http://www.cjnabysol.com/

[살빼남의 일상스타그램 보러가기]
https://www.instagram.com/sal____b/

[살빼남의 스토리가 궁금하다면?]
https://blog.naver.com/juneherbmedical

[살빼남 한의원의 소식과 정보는]
https://pf.kakao.com/_aJlxjj
Mở