Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FAAZ GA MAU MAMI SEDIH LAGI KARENA MASA LALU!!
CURHAT BANG Denny Sumargo
CURHAT BANG Denny Sumargo 3.05TR theo dõi 156 Videos 383.46TR lượt xem 2022-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-09
Tổng số lượt xem5.76TR
Thích tỷ lệ 4.32%
Số lần bình luận15.05N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 524.5TR - 1.46TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.93%
Thẻ gắn
KINGFAAZ SONY SONNY FAIRUZ DENNYSUMARGO DENSU CURHATBANG GANTENG TAHFIZ 10TAHUN ANAKPINTAR galih ginanjar galihginanjar
Giới thiệu
===================================

Follow me here :
Twitter : https://twitter.com/sumargodenny
Instagram : https://www.instagram.com/sumargodenny/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/dsumargo
===================================
For Your Information:
Buat setiap Comment, Likes, Viewers, Share dan bentuk dukungan apapun dari content video ini. Saya sebagai pemilik akun Curhat Bang akan mendonasikan 10% dari AdSense melalui Instagram @DEDIKASIH.ID
(https://www.instagram.com/dedikasih.id/)
Mở