Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
지주의 정성이 가득 담긴 토지와 농막🌼🌼/나만의 작은 농장을 할 수 있는 절호의 기회! 👍👍
세종코끼리부동산
세종코끼리부동산 34.3N theo dõi 253 Videos 3.06TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem2.54N
Thích tỷ lệ 1.22%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 7.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.16TR - 2.07TR
Tỷ lệ tương tác 3.58%
Thẻ gắn
공주토지 공주투자 공주전원주택지 공주상왕동 세종코끼리 세종투자 세종토지 발품부동산 대박땅꾼 저렴한땅
Giới thiệu
세종코끼리공인중개사 사무소 최병욱중개사
등록번호 :제 36110-2020-00252호
소재지 : 세종시 마음안로 190 중흥s클래스 파크뷰 아파트 상가 101호
연락처 : 044-862-2220


매물소재지 : 공주시 상왕동
매물면적 : 298㎡(90평)
매물가격 : 1억 5천
중개대상물종류 : 계획관리지역


세종코끼리부동산 블로그에 더 많은 매물이 있습니다.
하단 링크를 누르시면 블로그로 이동할 수 있으니
꼭 방문하셔서 많은 매물 보시고 친절한 상담도 받으시고
행복한 부자인연 만들기를 기원드립니다.

↓↓↓↓↓↓↓↓

▼세종코끼리 더 많은 매물보기▼
https://blog.naver.com/selfmadehappy

▼비지니스 문의▼
[email protected]


영상에 문제가 있어서 수정 후 재업로드 하였습니다


#나눔템플릿
Mở