Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
자신의 인생을 설계한 자의 인생을 파괴하다 | 아이리스 시즌1 | 드라마 정주행 7부
씨네포유 cine4u
씨네포유 cine4u 125N theo dõi 52 Videos 23.22TR lượt xem 2021-10-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem0
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận803
Tỷ lệ lượt xem 0%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0
Thẻ gắn
드라마 영화 아이리스 이병헌 김태희 드라마리뷰 영화리뷰 결말포함 한국드라마 KOREAN DRAMA 영화리뷰 결말포함 드라마소개 드라마추천 영화추천 영화소개 씨네포유 IRIS 첩보 김소연 천서진 웨이브 넷플릭스 왓챠
Giới thiệu
#드라마#영화리뷰#아이리스#이병헌#김태희#김소연

아이리스 시즌1 정주행 7부 16, 17편입니다
2009년 KBS2 드라마
평균 시청률 35.5%
제목 : 아이리스
주연 : 이병헌, 김태희, 정준호, 김승우, 김소연, 김영철
감독 : 김규태, 양윤호
재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 "잊지말아요"

드라마 영상물 사용 허가를 제작사에 허락 받았습니다
The movie clips on my channel has gotten copyright permission of copyright holder
Mở