Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR 🧀🧀+2 엽기떡볶이 초보맛 국민조합 바삭한 허니콤보먹방~! Cheese +2 Spicy Tteokbokki With Chicken Legs Wings MuKBang~!
봉길이 Bonggil
봉길이 Bonggil 1.83TR theo dõi 460 Videos 388.6TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem459.92N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận774
Tỷ lệ lượt xem 25.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 209.25TR - 376.64TR
Tỷ lệ tương tác 5.36%
Thẻ gắn
yt:cc=on spicy Tavuk Ayam Pollo チキン
Giới thiệu
#엽떡 #허니콤보 #유부초밥 #Tteokbokki #Chicken제품 정보


* 동대문 엽기떡볶이 - 엽기 떡볶이(초보맛)

* 교촌치킨 - 허니콤보

* 홈플러스 - 유부초밥 , Egg 샌드위치

광고 / 협찬문의: [email protected]

* [email protected]


인스타:https://www.instagram.com/bong_gil22/
Mở